Celem projektu jest stworzenie infrastruktury badawczej na potrzeby komputerowej analizy dzieł literackich (computational literary studies to coraz mocniej wyodrębniająca się dyscyplina z pogranicza językoznawstwa i literaturoznawstwa). Na potrzeby niniejszego projektu infrastrukturę rozumiemy jako działania integrujące ludzi, zasoby (w tym korpusy tekstowe), standardy, narzędzia (głównie te oferowane przez lingwistykę komputerową) oraz refleksję metodologiczną, skoncentrowane na statystycznym badaniu dzieł literackich.

Jeśli chodzi o zasoby, odsyłam do wysokiej jakości korpusów włączanych do infrastruktury CLS INFRA, takich jak DraCor czy ELTeC. W sprawie budowania sieci kontaktów między uczonymi, warto wystąpić o kilkutygodniowe stypendium naukowe i stać się naszym TNA Fellow, a już z całą pewnością warto wziąć udział w jednym z naszych warsztatów. Rzecz jasna, do rezultatów projektu trzeba też zaliczyć publikacje, które na ogół przyjmują postać szczegółowych raportów.

Podstawowe informacje

  • Tytuł: Computational Literary Studies Infrastructure
  • Akronim: CLS INFRA
  • Numer: 101004984
  • Konkurs: H2020-INFRAIA-2020-1
  • Kierownik: Maciej Eder
  • Kosz projektu: €5,000,000
  • Rozpoczęcie: 1 marca 2021
  • Czas trwania: 48 miesięcy
  • Strona domowa: https://clsinfra.io/

Wyniki projektu

Zob. https://clsinfra.io/resources/outputs/.